6. Търсене и сваляне на информация

 

            1. Търсене на информация – за да потърсим информация на някаква тематика, първо трябва да изберем критерий за търсене – това е дума или словосъчетание, които са ключови за исканото от нас. За критерия сме сигурни, че присъства в документа и така ще получим връзка към такива страници, които го съдържат. Друг важен момент е да определим търсачката, която ще ползваме. Така наричаме специализираните средства за търсене в Интернет. Зареждането им става по адрес, както на всеки сайт. Популярни търсачки сa: Alta Vista (http://www.altavista.com/), Lycos (http://www.lycos.com/),  Excite (http://www.excite.com/) и т.н. За България по-популярна е Search.bg (http://www.search.bg/), а са много и т.нар. портали, в които наред с всякаква друга информация има и възможности за търсене – dir.bg (http://www.dir.bg), Gyuvetch (http://www.gbg.bg/) и т.н. Голяма част от инструментите за търсене в различните сайтове се базират на най-популярната търсачка в света - Google (http://www.google.com/).  

 

 

 

 

 

        Както и да изглежда, полето за търсене се разпознава  по ключовите думи ДИРИ, ТЪРСИ, SEARCH, FIND и др. подобни, подсказващи предназначението на съседното празно поле, в което всъщност въвеждаме критерия. Макар и да има определени частни варианти за задаване на критерия (които обикновено са обяснени с текст в съседство), принципно се спазват някои общи правила:

- задаваме критерия само с малки букви, за да получим всечки варианти, в които се среща. Наличието на поне една главна буква гарантира търсенето на текста по точно въведения от нас начин;

- ако търсим словосъчетание, заграждаме го в кавички, като това гарантира намиране на думите в комбинация, а не излизане на всички страници, в които се среща едната или другата отделно. Пр. “Стефан Стамболов” ще покаже информация за него, но критерий: Стефан Стамболов ще покаже всички страници, в които се срещат имената Стефан и Стамболов, т.е. огромно количество излишни за нас....

- ако искаме дадена дума задължително да присъства в страницата, слагаме пред нея знака + ;

- за да изхвърлим от резултата онези страници, в които има нежелана за нас дума/и, слагаме пред нея/тях знак -. Пр. Ботев –футбол, за да получим информация, свързана с личността, а не и със спортния клуб;

- С ключовата дума OR на латиница и с главни букви, разположена между 2 думи, указваме, че ни интересуват всички сайтове, в които се среща поне едната от двете думи. ПР. “продавам кон OR кобила” ще върне връзки към документи, съдържащи информация за продажба на коне – мъжки или женски.

            С повече практика потребителите свикват да задават все по-точни и пълни критерии, така че да попадат директно на търсената информация.

 

            2. Сваляне на информация – нарича се още даунлоуд (download). С термина се означава изтегляне на информация от някоя машина, предоставяща ресурси (сървър) към локалния ни компютър (клиент). Обратното действие – изпращане на информация от нашата машина към някой компютър в Интернет, наричаме аплоуд (upload).

            Свалянето на информация се извършва само ако сме на желания сървър. Онази част от съдържанието му, която искаме да запишем на собствения си компютър ще вземем с десен бутон върху връзката и Save Target as. В повечето сайтове до подредената по определен начин информация можем да видим ключови думи от рода: свали, изтегли, download и т.н. , оформени като бутони и те изпълняват същото действие. Когато започне изтеглянето на информацията, съществува риск връзката ни с Интернет временно да прекъсне и тогава действието ще бъде прекратено. Понякога се налага и потребителят да спре работата си с машината за някакъв период и тогава прехвърлените до момента данни ще се загубят. Изтеглянето зависи от скоростта на връзката ни и големината на изтегляния файл, като понякога това може да отнеме дори часове. Затова не бива да се рискува при големи трансфери с такъв вид теглене. Потребителите използват специализирани програми за даунлоуд, позволяващи възстановяване на трансфера от точката му на прекъсване. Така може да се “дърпат” файлове в рамките на различни сесии, т.е. да се спира, да се започва отново и т.н. Популярни програми от вида са GetRight и FlashGet, но на критерий download manager в търсачките може да намерите и още, много от които са безплатни за ползване.

            Ако на компютъра ни има такъв менажер, когато дадем десен бутон върху връзка, ще ни предоставя и възможност да сваляме чрез него.

Пр. за FlashGet:

           

 

Излиза прозорец, в който трябва да покажем къде да се запише изтегляният файл, което става по подразбиране в c:\Download.

 Винаги можем да сменим пътя в полето Save to. После стартираме с ОК и можем да наблюдаваме процеса на сваляне в 100%, както и скоростта на трансфер.

 

 

         

        С десен бутон на файла можем да изведем контекстно меню с възможности за спиране и  пускане на трансфера, за изтриване на чакащ за изтегляне файл от опашката и т.н. Същите възможности са присвоени и на иконите отгоре. С влачене и пускане можем да сменяме реда на файловете от списъка, когато са повече. Програмата сама управлява трансфера, освобождавайки потребителя от притесненията за стабилността на Интернет връзката му.

 

 

Отговорете на следните въпроси:

1. Какво е нужно, за да извършим търсене в Интернет?

2. Какви по-известни търсачки знаете?

3. По какво личи къде има поле за търсене?

4. Какви основни правила за съставяне на критерий за търсене знаете?

5. Какво е даунлоуд и какво – аплоуд?

6. Как е по-малко рисковано да извършваме трансфер и защо?

7. Какви програми Download Managers познавате?