3. Сайт. Сърфиране. Критерии за сравняване

 

            1. Сайт – това понятие може да се тълкува по два начина:

·        място, където са разположени дадени хипертекстови документи

·        множество тематично свързани WEB – страници

 

            До определен сайт можем да отидем, въвеждайки неговия адрес в адресното поле на браузъра (най-честo Internet Explorer).

 

            Адресът на Web сайт започва с http://, както е показано на илюстрацията, но е възможно тази част да се въвежда и автоматично от системата. Не рядко след нея стоят и www. , което се определя от конкретното място и адрес на  сайт.

            Тук не могат да се въвеждат адреси на електронна поща, т.е. такива, в които има символа @ !!!! Ползването на е-mail се извършва по други правила!!!

           

            2. Сърфиране – най-общо така можем да наречем придвижването на потребителя по хипертекстовите връзки на различните сайтове (по аналогия със скачането по вълните). Така последователно (напред и назад) обикаляме интересните за нас места, разглеждайки и четейки информацията от страниците.

 

 

            3.  Критерии за сравняване – тук най-често участва личната преценка на потребителя за ефективността и удобството на ползване на един сайт. Все пак, ако трябва да определят критерии, по които да класифицираме сайтовете, можем да включим изисквания като:

·        удобни и прегледни връзки за навигация

·        добро и не дразнещо очите цветово съчетание

·        наличие на привличащи вниманието ефекти – анимации и т.н.

·        лесно и бързо зареждане и т.н.

 

 

    При липса на връзка с Интернет в момента или при въвеждане на несъществуващ адрес на страница (сайт), излиза екран, подобен на илюстрирания по-горе, казващ, че страницата не може да бъде показана. Тогава проверяваме отново зададения адрес или  опитваме с бутона Refresh  (в зависимост от ситуацията е възможно това да помогне).

 

 

Отговорете на следните въпроси:

1. Какво е сърфиране в Интернет?

2. Как разбираме, че дадена страница не може да се зареди в момента?

3. Посочете някои критерии за оценяване качеството на даден сайт.

4. Как разбираме, че един адрес е на електронна поща? Можем ли да го ползваме в адресното поле?