1. Интернет. Основни понятия в мрежата. Емотикон и нетикет

 

            1. Интернет - това е системата, превърнала света в едно “глобално село”. Тръгвайки първоначално по времето на студената война между Изтока и Запада  като военен проект и с идеята де се създаде между компютрите връзка, устойчива дори на ядрен удар, днес световната мрежа има предимно цивилен характер и се ползва от милиони потребители в целия свят. Реално границите между държавите и континентите са размити и общуването с всеки и навсякъде става почти мигновено. Internet не е само разглеждане на страници и използване на електронна поща (които са най-ползваните му услуги). Освен тях съществуват различни дискусионни групи, интернет телефония (свеждаща до минимум цените на междуградски и международни разговори), трансфер на файлове, архивиране на документи в огромни бази от данни и т.н. Тук ще обясним само някои от по-популярните в “мрежата” (както наричаме Интернет) термини, като далеч не можем да изчерпим огромния списък. Освен това в България се използват и голям брой чуждици – директно преведените от английски думи, така че множеството се увеличава още повече. Ето и кратко обяснение на част от думите, срещани в Inernet:

 

сайт  - 1. компютър в Интернет, на който има записана информация, достъпна за   ползване;

                2. съвкупност от страници, тематично свързани помежду си;

WEB (World Wide Web) – “световната паяжина” – множество компютри в целия свят, свързани помежду си (асоциация с огромна паяжина), на които е разположена информация под формата на сайтове за разглеждане. Една от най-често ползваните услуги на Интернет, но съвсем не се покрива като понятие с него;

hyperlink (хиперлинк, хипервръзка) – това е текст (обикновено подчертан) или изображение, което служи за препратка, т.е. при избиране води към нова страница или услуга. За наличието на хипервръзка съдим по промяната на маркера на мишката, когато се доближим до нея. Той приема формата на сочеща ръчичка. Обикновено посетените вече връзки променят цвета си, за да се различава по-лесно от къде вече сме минали по време на “разходката си” в мрежата. Така се избягва въртенето в кръг между едни и същи страници. Ако искаме да отворим една връзка в нов прозорец с цел пестене на време (можем да накараме две или повече връзки едновременно да се зареждат в различни прозорци), използваме: десен бутон на мишката върху връзката и Open in new window (равностойно е на ляв бутон върху връзката при задържан Shift);

браузър – програма за разглеждане на хипертекстови страници или ползване на други Интернет услуги (участие в дискусионни групи, слушане на новини в реално време, публикуване на информация и т.н.);

сърфиране – движение по хипервръзките на страниците (асоциира се с движението по морските вълни). Най-общо това е разглеждане на страници в Интернет;

HTML (ейч-ти-ем-ел) – език за програмиране, на който се пишат Web страниците. От менюто на браузъра, View, Source можем да видим как изглежда този код за всяка страница;

спам – нежелана поща, която постоянно ни изпращат (реклами, обяви и т.н.) или страници, които постоянно се зареждат, без да сме въвеждали адреса им – казино, покани за зелени карти и хиляди още варианти;

 

емотикон – това е съкращение от емоционални икони – начин да изразим чувствата си чрез използването на специална символика (гледат се странично, с повече фантазия ) . Пр. :) – усмивка, :( - тъга  и т.н. В повечето сайтове  за електронна поща или за изразяване на мнение по определена тема (форуми) има цели библиотеки с анимирани изображения, които можем да добавяме към написаното, за да подсилим усещането за лично отношение;

нетикет – идва от нетуорк (мрежа) и етикет  (начин на държание). Това е термин, изразяващ неписаните правила за общуване в мрежата. Пр. да не се държим грубо, да не критикуваме правописа или знанията на някого, да не даваме личните данни на трето лице, без изричното му позволение и т.н., изобщо правила, които показват добро възпитание и в реалния  живот. На тях трябва да се подчиняваме и в Интернет, за да има полезна и приятна комуникация;

Home page (хоум страница) начална страница на браузъра, която автоматично се зарежда при стартирането му. Коя да е тя се указва в настройките на програмата.

чат – водене на разговор в реално време чрез изпращане на кратки съобщения с друг потребител, намиращ се къде да е в света, на произволен компютър с Интернет.

Сookie (кууки, бисквитки) – това са малки файлчета, които се записват на диска ни при посещение на някои страници. Понякога имат фунцкията да ви допускат по-лесно на същото място, а не рядко имат и “шпионски” функции – да следят какви сайтове ползвате, за да се прави статистика на “пазарното търсене на информация”. Това обаче е нелоялна конкуренция и не винаги е правомерно, особено ако бисквитките се записват без вашето изрично съгласие. Макар и малки, ако не се чистят периодично, те също заемат и  определено дисково пространство;

on-line (он-лайн) наличие на активна връзка с Интернет;

of-line (оф-лайн) – липса на активна връзка с Интернет;

IP адрес (ай-пи)– цифров идентификатор на всяка машина в Интернет, благодарение на който се разбира от къде точно да се прочете дадена информация или къде да се прати; Представлява четири десетични числа от интервала [0-255], разделени с точки. Пр. 62.73.78.122 или 192.168.0.113 и т.н.

ISP  – доставчик на Интернет-услуги – лице или организация, от които след сключване на договор, при определени условия и цени, получаваме възможност за достъп до Интернет. Нормално е доставчикът да поеме определени задължения за поддръжка;

DNS система за даване на съответствия между IP адреси и символни имена, с цел да не се налага на потребителите да помнят милиони числови поредици, а имена, показващи организация, държава и т.н. Пр. icq.com  съответства на 64.12.26.48, като първото е много по-лесно за запомняне, защото знаем името на програмата за разговор в реално време – ICQ. Всеки адрес на сайт, който ползваме всъщност е един IP адрес, а ние го задаваме неявно, благодарение на услугите на DNS (ди-ен-ес) сървърите (машините, връщащи съответствията);

proxy server (проси-сървър) – (междинен компютър), сървър в  Интернет, през който минава връзката ни с мрежата. Целта е на него да се запишат последните теглени страници, с цел ако в кратък интервал от време ги поискаме пак, те да се заредят от прокси-сървъра, а не от оригиналния такъв. Наличието на прокси спестява трафик, но не е задължително. Пр. ако зареждам от Hotmail.com своята поща, аз реално се обръщам към компютър, намиращ се някъде в Америка, като моята заявка минава през множество устройства по пътя си. Ако страницата се запише на прокси сървър в близост до мястото, където е компютърът ми (в зоната на доставчика), следващото зареждане ще е от България;

e-trade (и-трейд) – електронна търговия. Възможност да изберете от определен сайт стока, да направите разплащане по мрежата, посочвайки банкова сметка, от която да се изтегли сумата (КРИЕ  РИСКОВЕ!!!!) или да заплатите чрез предварително закупена на определена цена  е-card. В последствие стоката ви се доставя по някакъв, указан в сайта начин – пр. директно на домашен адрес с куриер. Amazon.com  е един пример за такава он-лайн книжарница, dir.bg също предлага различни стоки и услуги и т.н.;

download (даунлоуд) – “сваляне” на информация от някой компютър в Интернет на локалния ни диск (запис на файл от Интернет на нашия компютър);

upload (аплоуд)– “качване” на информация от локалния ни диск на някой машина в Интернет (запис на файл от нашия компютър на определен компютър в Интернет). За да го направим, трябва да имаме позволение за това (име, с което да сме се регистрирали и парола), а може услугата да е безплатна. Ако създаваме своя персонална страница, тя се намира само на личния ни компютър и никой няма достъп до нея докато не я публикуваме. За целта се прави upload на избран сървър в мрежата и едва тогава всеки в Интернет, който знае адреса на нашата страница, ще може да я чете и разглежда.

FTP  - услуга за трансфер на файлове в двете посоки (upload и download). С коя да е програма – FTP-клиент можем да правим сваляне и качване на информация в Internet.

freeware (фрийуеър)– програма (софтуер), предоставен за безплатно от потребителите ползване;

shareware (шеъруеър) – програма, която може да се ползва определен период от време безплатно (на принципа “опитай и купи”), след което трябва де се заплати да нея. Ако не се въведе лицензен код в края на посочения период, програмата става неизползваема или попадаме в нарушение на закона за авторското право и т.н.

engine (енджин)– програма - търсачка” на информация в Интернет;

хакер – компютърен специалист с високи технически умения, който демонстрира знанията си чрез проникване в различни защитени системи, разбива кодове и т.н. Обикновено дейността му е само за показност и не носи вреда на “засегнатите”.

кракер – често това понятие се олицетворява с горното, но всъщност това са “лошите хакери”. Дейността им обикновено е разрушителна и има неприятни последици за “жертвите” на кракване;

banner (банер)– реклама, обикновено анимирана, която е включена в Интернет страниците;

nick (ник, съкратено от nickname-никнейм)- псевдоним, с който участваме във форуми, дискусии, чат и т.н.

 

 

 

Отговорете на следните въпроси:

1. Как е възникнал Интернет?

2. Обяснете смисъла на посочените термини