4. Свързване на слайдове в презентация. Слайдшоу

 

            1. Създаване на презентация – за да се създаде цялостен продукт, можем да използваме два подхода:

 

 

            При първия, след като приключим с даден слайд, за да започнем нов такъв, който да се запише към същата презентация като следващ кадър (много последователни слайдове градят презентацията както много листи съставят един документ или няколко работни листи са част към един файл  с електронна таблица). Използва се New Slide бутонът или Insert, New Slide (Ctrl+M). Това може да се изпълни както във вид Normal, така и в Slide Sorter, като предварително щракнем след готовия слайд на празното място, където очакваме вмъкването на новия.

            При втория вариант използваме по-скоро редактиращи техники, за да сглобим цялостен продукт.

Ø      в Slide Sorter вида, като се избере слайд и с Dеl се изтрива;

Ø      в Slide Sorter вида, като се избере слайд, с влачене и пускане може да заеме произволно друго място в поредицата кадри;

Ø      ако по погрешка сме създавали всеки слайд като отделен файл (не с New Slide, а с File, New) или сме работили на различни машини (примерно работа в екип и всеки е създавал определена част от очаквания цялостен продукт, записвайки го под отделно име), можем да съберем всички кадри в един файл, под едно име, като:

                        - отваряме двете файла на един и същ компютър (единият ще се прехвърли по мрежата, с дискета или диск, през електронна поща или др. вариант според възможностите ни)

                        - този, който ще се добавя, се копира в буфера като се маркират всичките му слайдове или само онези, които ни трябват

                        - активираме прозореца с файла, в който ще съберем цялата презентация и в Slide Sorter вида щракваме на желаното за вмъкване място между слайдовете. Изпълняваме командата Paste и  накрая записваме цялата презентация под старото или ново име, за да се запази в пълния си вид.

           

 

           2. Слайдшоу –  това означава да се пусне презентацията пред аудиторията. Тя обикновено се разполага на целия екран и слайдовете се сменят чрез щракване с мишката (ако е ръчно) или през определен интервал от време, ако е автоматично. F5; Slide Show,View Show или от иконата   в лентата на хоризонталния плъзгач, стартират шоуто.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео-демонстрации по темата:

 

 

Отговорете на следните въпроси:

1. Как се създава цялостна презентация?

2. Как можем да обединим две презентации в една?

3. Как можем да разменим или изтрием слайдове на презентация?

4. Как се пуска слайдшоу и какво представлява тази възможност?