3. Вмъкване на обекти

 

            1. Обект – така наричаме всички изображения, схеми, таблици, автоматични форми, художествени текстове, видеоклипове, музикални файлове и др., които могат да бъдат вмъкнати допълнително към документ и в частност към слайд на някаква презентация. Обектите са относително самостоятелни и могат да се обработват и редактират в програмата, към която са асоциирани (пр. изображенията могат да се променят в Paint или др. програма за работа с рисунки или снимки, графиките могат да се оформят в среда, подобна на Excel и т.н.)

            2. Вмъкване на обект към слайд – единият  вариант е да изберем конкретния обект от вариантите, предлагани в New Slide, а оттам да уточним и файла, в който

 той е записан, в отварящия се допълнителен прозорец.

            Другият е да използваме команда Insert. Възможностите са разнообразни, като в Picture определяме какво ще е изображението – от готовите анимирани библиотеки (ClipArt), картина, записана от потребителя някъде като файл (From

File), ще бъде тепърва сканирано или свалено от дигитален фотоапарат или камера (From Scanner or Camera), ще създаваме ръчно с помощта на специализиран помощник някаква диаграма (Оrganization Chart), избор от вариантите на автоматичните форми (Auto Shapes), художествен текст (Word Art). Почти всички възможности са предоставени под формата на икони за бърз избор на различни места по лентите с инструменти, най-вече чертожната и специализираните за работа с даден вид обекти (WordArt, Picture).

От другите  подкоманди на Insert системата предлага избор е на по-сложни диаграми (Diagram), клипове  и музикални файлове (Moves and Sounds), познатите ни по вид от Excel графики (Chart) и таблици (Table). От Object се допуска вмъкване на обект от тип, нецитиран в горните варианти.

            Всеки избор на потребителя  на вид обект го води в друг прозорец, където да конкретизиране на съдържащия го файл или други, изисквани според конкретния случай параметри.

            Всеки обект може да се изтрие като бъде избран и Del.

            Важи правилото, че с два пъти ляв бутон системата ни дава възможност да изменяме обекта, а десен ще извежда контекстно меню за детайлите от него, като действаме по аналогия с познатите ни от другите офис-програми редактиращи дейности.

 

Отговорете на следните въпроси:

1. Що е обект?

2. Как се вмъкват обекти в презентация?

3. Как се редактират и изтриват обекти в презентация?