2. Проектиране и създаване на слайд

 

            1. Проектиране – според идеята, която искаме да внушим на аудиторията трябва да бъдат подбрани възможно най-изразителните средства, да се прецени на кое да се акцентува – текст, изображение, ефекти и т.н. Не прекалявайте с текста! Идеята на презентацията е само да допълва визуално онова, което искате да кажете, така че включеният текст трябва да представлява “есенцията” на вашето представяне. Дългите изречения или слайд, изпълнен предимно с текст, по-скоро биха имали обратен ефект и идеята ще убегне на публиката. Множеството ефекти, претрупващи слайда също уморяват. Представете си  да се наложи да изчакаме всеки израз, включен в дадена презентация, да се завърти няколко пъти, преди да стане възможен за четене!!! Съобразете се и с естеството на представянето – дали е вид реклама (по-шарено, по-завладяващо) или научна презентация (стегнат и по-скромен на ефекти стил). Средната възраст на аудиторията, за която създавате презентацията също трябва да ви води в правилния избор на изразните средства. Най-добрият съвет  е: бъдете умерени във всичко (не е лошо това правило да се спазва и в живота    )!

 

            2. Създаване на слайд – приемаме, че започваме от абсолютно празна презентация  Blank Presentation, т. като другият вариант (с шаблон) е частен, опростен 

вариант на този. От New Slide избираме вариант, най-близък до нуждите ни. Нека вземем слайд, в който има и текст, и изображение. Той се появява за оформяне в основния прозорец.  Click to add….иска от потребителя да щраква във всяко от полетата, за да добави съответния елемент – заглавие (title), текст (text) или съдържание (content) от рода на схема, графика, таблица, изображение и т.н. някакъв обект, чиято икона изберем. После ще го конкретизираме и ако са налага, ще редактираме подходящо. Примерно ако щракнем на  картинка (ClipArt Object), трябва да изберем изображението за вмъкване от предоставената ни библиотека.

           

Видът  на всеки слайд може да се редактира, елементите да се влачат като прозорци и по този начин да се разместят, при нужда елемент може да се копира, да се завърта и изобщо да претърпи всякакви редакции, които потребителят иска да приложи. Повечето възможности са еднотипни с вече познатата ни техника за работа с обектите на Word и Excel, затова само трябва да приложим познанията си от тези две програми по аналогичен начин.

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Видео-демонстрации по темата:

 

Отговорете на следните въпроси:

1. Как се създава слайд?

2. Какви елементи може да включва един слайд?

3. Допуска ли се редакция на вида на слайда?