1. Презентации – основни термини, меню

 

            1. Презентацията е средство за нагледно представяне на определена идея. Тъй като зрителното възприятие има силно въздействие върху аудиторията, създаването на подобен вид продукти набира все по-голяма популярност в рекламата, в бизнес-средите, в обучението и т.н. Представете си анимираните реклами по частните кабелни телевизии, те са прекрасен пример за презентация. Много от тях са създадени именно с програмата  Power Point, която ще разгледаме. Тя също е част от MS Office – пакета и е тясно специализирана за подобен тип разработки. За пълноценната работа в един офис е също толкова важна, колкото и ползването на текстообработваща програма и електронна таблица.

            За да стартираме Power Point, използваме някой от следните варианти:

        1. от Desktop, стартираме иконата на Power Point 

        2. от бутон Start, Programs, Power Point /може в Programs да е обособена и папка MsOffice/

        3. бутон Start, Run, powerpnt

        4. от всяко място, където е видна иконата на Power Point

        5. с десен бутон на Desktop, New, Microsoft Power Point Presentation отваря нова презентация

 

            Основни термини, които използваме тук са:

 

            2. Общ вид на екрана и меню:

  При начално стартиране на програмата, системата ни предлага да отворим вече създадена презентация или да създадем нова такава. За целта ни се дава избор от готови шаблони (Templates), които са  почти готови презентации, в които само да заменим примерния текст с наш, имат някакъв общ за всички слайдове фон и не съдържат изображения или ефекти. Blank presentation ни позволява да изградим абсолютно самостоятелно цялата си презентация.

            Във форматиращата ивица са включени два допълнителни бутона: New Slide и Design.

           

           

Чрез първия можем да изберем подходящ вид на следващия слайд, който ще оформяме, като е показана примерна структура – къде има изображение, къде текст, къде

 графика. Това, разбира се, подлежи на редакция във всеки един момент, така че елементите могат да придобият и съвсем различен от първоначалния си ред (дори някои могат да се добавят, а други да отпаднат)

 

Design отваря прозорец с възможните готови шаблони, от които да изберем подходящ за нашата презентация. Голяма част от командите в менюто и включените в тях възможности са аналогични на познатите ни от Word и Excel. Различни са например вариантите за представяне на екрана, показани във  View те отговарят изцяло на нуждите на презентациите. Съответни икони за бърза смяна има вляво на хоризонталния плъзгач.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normal стандартен вид, показва обработвания слайд

Slide Sorterпоказва умалени изображения на всички слайдове от презентацията

Slide Show (слайд шоу) – това е функция, караща презентацията да се “раздвижи”, т.е. стартираме разглеждането на готовия продукт.

 

 

 

 

Има и отделна допълнителна команда от менюто, предназначена само за управляване параметрите на слайд-шоуто.

 

 

 

 

 

 

Видео-демонстрации по темата:    

 

Отговорете на следните въпроси:

1. Какво е презентация?

2. Какво е слайд? Що е слайдшоу?

3. Какви разлики намирате в меню-командите и бутоните на Power Point, Excel и Word?