3. Пренасяне на форматните характеристики. Вмъкване на коментари


      1. Пренасяне на форматните характеристики – тази възможност се покрива с използването на Format Painter в Word, като принципът е същият. Показва се клетката – оригинал, натиска се иконата с инструмента (четката) и със задържане на ляв бутон очертаваме зоната – приемник (може да е 1 или множество клетки). Ако са несъседни, щракаме във всяка от тях, но четката трябва да е натисната два пъти при избора й.
      2. Вмъкване на коментари – коментар е текст, който обяснява съдържанието на дадена клетка, защо използва едни или други средства за изчисление и т.н. Използва се за улеснение на потребителя, особено ако авторът и ползващият таблицата не са едно и също лице.

Задаването на коментар става от Insert, Comment. Отваря се жълтото прозорче, в което да впишем своето обяснение. Червеното ъгълче в горния десен край е показател, че към клетката има включен коментар. Всеки път, когато се доближим до нея с маркера, коментарът излиза автоматично, давайки ни възможност да прочетем обяснението.

Ако се налага да променим съдържанието на коментара, от контекстното меню на съдържащата го клетка избираме Edit Comment . Delete Comment от същото място е командата за премахване на коментара, а Show Comment, е друго средство да покажем коментара на клетката.


Отговорете на следните въпроси:
1. Как се пренасят форматните характеристики от една към друга или множество (съседни и несъседни) клетки?
2. Каква е ролята на коментарите и как се задават, редактират и премахват те?