1. Excel XP– първи стъпки. Елементи на екрана. Елементи на менюто

1. Елементи на екрана – Excel е програма, даваща възможност да създаваме таблици с изградени вътрешни зависимости между клетките. Ако се наложи промяна в някоя стойност, това автоматично ще се отрази на свързаните с променената клетка. Пр. пресмятаме заплатите на служителите в малка фирма. Най-отдолу са събрани всички суми, които ще бъдат получени. Ако обаче се промени заплатата на един служител, би трябвало ръчно да коригираме и крайната сума. Ако създадени зависимости по начина, по който електронните таблици от рода на Ехcel изискват, промяната ще стане автоматично, без намеса на потребителя. Като се има предвид, че в общия случай връзките между отделните клетки са доста по-сложни и разхвърляни на различни места в таблицата, става ясно каква е огромната полза от работата с електронна таблица в един офис. Други познати програми от вида са: QuatroPro , таблицата на Star Office , която е безплатна за ползване и т.н. Excel все още държи първенството по популярност и използване в света. Възможностите му са огромни. Стигат до там, че по въведени начални параметри може да направи прогноза за развитието на малко до средно предприятие, да представи графично зависимостите, да направи сложни математически и икономически пресмятания и т.н. Ние ще разгледаме само основните средства за работа на програмата. Използването на елементите на един офис-пакет води до предимството, че общият вид на командите, иконите и т.н. в тях са уеднаквени с цел улесняване на потребителите (изключвам специфичните за отделните компоненти на пакети възможности). Така че когато познаваме и ползваме добре една от програмите, лесно и бързо можем да се ориентираме в начина на ползване на другите. Тази тенденция за уеднаквяване на вида на програмите в даден пакет се ползва масово от софтуерните производители. Съществуват различни начини за стартиране на програмата .
1. от Desktop , стартираме иконата на Excel
2. от бутон Start, Programs, Microsoft Excel /може в Programs да е обособена и папка MsOffice/
3. бутон Start, Run, excel
4. от всяко място, където е видна иконата на Exсel
5. с десен бутон на Desktop, New, Microsoft Excel Document – отваря нов документ

Тъй като основните елементи вече са познати от Word , обясняваме само новите базови понятия: колона – 256 на брой и са означени с латинските букви А, В, С ... ред – номерирани с арабски цифри, 65536 на брой, никога не се използват всичките. Sheet, работна страница – част от документа. Стандартно всеки има 3 страници, но броят може да се увеличава или намалява. Записват се под едно име. Дават възможност на отделни “листи” да се разположат различни таблици, свързани тематично или извадки от първата по някакъв критерий. С десен бутон на работните листи и Insert или Delete, ще вмъкнем или съответно ще изтрием посочения лист. Със стрелкичките в съседство можем да се движим бързо по голямо множество листи, а с влачене до ново място можем да разменим последователността им. клетка – получава се при пресичането на ред и стълб и има свой адрес от вида А5, С345 и т.н. (съчетание от име на колона и номер на ред). текуща клетка – тази, в която е маркерът в момента, личи по потъмняването на контура й. Общият вид на екрана на Excel е следният: В общия си вид менюто се покрива с това на Word и основните възможности, познати ни от работата с текстообработващата програма, тук са дублирани. Следователно можем да търсим аналогия с вече познатите ни команди и начина на ползването им, за да ги приложим и в електронната таблица.
Отговорете на следните въпроси:
1. Каква е същността на програмите – електронни таблици?
2. Кои са новите понятия при работа с електронна таблица?
3. По аналогия с Word, как ще се покажат и скрият ивици с икони?
4. Как ще се отвори или запише файл?
5. Откъде ще се стартира печатът?