Електронни таблици

Excel XP – първи стъпки. Елементи на екрана. Елементи на менюто
Създаване и редактиране на таблица
Пренасяне на форматните характеристики. Вмъкване на коментари
Форматиране на клетка и таблица
Зони от клетки. Формулна ивица
Типове адресация
Условни изрази
Графики
Създаване и печат на цялостен документ