9. Номериране на страниците. Сканиране и отпечатване. Създаване на цялостен документ


1. Номериране – използваме командата Insert, Page Numbers. В полето Pоsition задаваме къде да се разположи номерацията – в дъното или в горното поле на страницата. Alignment доуточнява позицията (ляво, център, дясно). Show number on first page е отметка, която ще постави номер и на първата от страниците на документа. Ако тя е заглавна, номерирането не е подходящо. Format дава възможност за допълнителни настройки на номерацията – вид на номерацията: римски, арабски цифри, букви и т.н., като по подразбиране се използват арабските цифри. В Start at можем да посочим друго число, освен 1, откъдето да стартира номерацията. 2. Сканиране – това е възможност да прехвърлим изображение от хартиен носител на компютъра, с цел по-късно изображението да се вмъкне в документа ни. Освен че всеки скенер си има стандартни и то много богати възможности за работа, в Windows има вградена възможност за ползване на такова устройство. От Control Panel, Scanners and Cameras можем да стартираме сканирането. Изображението ще се прехвърли като ще се иска да зададем име на файл, под което то да се запише. Не забравяйте, че сканирането създава изображение, така че ако сме сканирали текст, на него се гледа като на картинка и не е възможно да бъде редактиран! За такава цел се използват специално програми, които да накарат текста да се третира като такъв. След като се запише някъде файлът се изображението, той се вмъква като обикновена картина на желаното от нас място. 3. Печат – настройките на печата се извършват от File, Print. Най-важните от тях са да се каже какво и в колко екземпляра да се отпечата. В Properties има и доста допълнителни параметри от рода на това колко консуматив да се ползва – по-икономично или максимално качество (Quality), дали да е цветно или черно-бяло изображението (Color, Black&White) и т.н. Броят екземпляри се задава в Copies. В Page range определяме кое да бъде отпечатано, като възможностите са: All- целият документ, с всички негови страници; Current page – само страницата, на която се намира маркерът (текуща страница); Pages – конкретно посочени страници, като може да се зададат номерата им разделени със запетаи или да се използва цял диапазон с тире. Допуска се и смесен вариант. Пр. 1,3,10,15-19 4. За да създадете цялостен документ, можете да подходите по различни начини и това зависи изцяло от стила на работа, който ще си изградите. Посоченият по-долу е просто една удобна и доказана в практиката добра последователност за действие, която бихте могли да спазвате: - Задайте параметрите на страницата – посока, големина на листа, ако е нестандартен и т.н. като използвате Print Layout показване на страницата като най-удобна за ориентация. - Оправете ръчно или от командата големината на полетата. За документи, които стоят в папка, не забравяйте да зададете дясното поле по-малко от лявото. - НЕПРЕМЕННО ИМЕНУВАЙТЕ ДОКУМЕНТА СИ! Задаването на име (при първия запис) на файла на този етап ще ви позволи да правите периодично бърз запис с клавишната комбинация Ctrl+S по време на работа, а това ще ви гарантира, че дори и да падне напрежението и съдържанието на оперативната памет на вашия компютър да се загуби, файлът ви ще е съхранен възможно най-цялостно (до последния запис, който сте извършили). - Започнете писането на документа като можете да оформяте елементите по време на набиране или след като приключите, да оформите целия документ. ЗАПИСВАЙТЕ ПЕРИОДИЧНО!

Видео-демонстрации по темата:

Отговорете на следните въпроси: 1. Как се задават номера на страниците?
2. Как се възприема сканиран текст от компютъра?
3. Как се вмъква сканиран текст в документ?
4. Как отпечатваме документ и кои са най-важните настройки?
5. Каква последователност можем да спазваме при създаването на текстов документ?