1. Word ХР – първи стъпки. Стартиране. Елементи на екран

Програмите, с които можем да въвеждаме, редактираме, обработваме по определен начин (форматираме), записваме, разпечатваме документи, наричаме текстови редактори. Има прости програми за редактиране, в които да се извършват най-базовите функции по създаване и промяна на текстове, пр. NotePad (Start, Programs, Accessories, NotePad) или малко по-добрата WordPad (Strat, Programs, Accessories, WordPad). Те са вградени в Windows. За истински професионални резултати обаче, е нужен редактор с богати възможности не само за оформяне (форматиране) на текста, но и за вграждане на снимки, таблици, схеми и други обекти, необходими в един документ. Програма, притежаваща такива функции е Word. Тя е част от офис – пакета (MS Office), в който са включени различни приложения, нужни за удобната работа с компютър в един офис. Има различни версии – 98, 2000, 2002, 2003, ХР. Принципно и в основата си те са еднотипни, всяка по-нова има вградени допълнителна палитра от улесняващи потребителя функции. Ние ще разгледаме Word ХР. Съществуват и други офис-пакети, някои от които са безплатни за ползване (Star Office). Интерфейсът и работата им са доста сходни, освен това двата пакета са съвместими, т.е. могат да си четат взаимно файловете. Съществуват различни начини за стартиране на програмата Word.
1. от Desktop, стартираме иконата на Word 2. бутон Start, Programs, Microsoft Word /може в Programs да е обособена и папка MsOffice/ 3. бутон Start, Run, winword 4. от всяко място, където е видна иконата на Word 5. с десен бутон на Desktop,New, Microsoft Word Document – отваря нов документ

Така изглежда началният екран на Word. С хоризонталния и вертикалния плъзгач можем да превъртаме изображението. За да покажем или скрием някоя лента с икони, изпълняваме следното: View, Toolbars и слагаме отметка пред всяка от тях, която искаме да е видна. Най-важно е да са показани Formating, Standard и Drawing ивиците. Останалите можем да показваме при нужда, за да не заемат постоянно място от работната ни площ. Другият начин е да щракнем с десен бутон върху областта за лентите и да изберем от списъка нужната ни. - долу, в дясно на екрана са различните начини за показване на работната ни площ. Най-удобен за работа е третият /избран в момента на картинката/ начин – Print Layout, защото виждаме листа и елементите върху него по начина, по който действително са разположени и както ще ги получим при печат. Същото можем да постигнем и от командата View и избираме някой от предложените варианти на представяне. - в дъното на екрана има статистика за текущата страница /10/, общия им брой /10-та от 10/, ред и колона /7, 80/. Обикновено чертожната ивица Drawing се намира също отдолу, но всяка лента може да бъде преместена на желано от потребителя място като се влачи със задържан ляв бутон на мишката, захваната така, че мишката да придобие формата на четворна стрелка.
Там, където е вертикалният плъзгач има бутончета за превъртане на изображението, като чрез двойните стрелки това може да става с цяла страница нагоре или надолу. В полето на скалата, когато маркерът на мишката придобие показаната форма, със задържан ляв бутон можем да преместим съответно лявото или дясното поле в определена посока, като така да го намалим или увеличим.Полето е онази част от листа, в която не се пише и огражда текста като странична рамка. От Tools, Options се задават различни настройки на текстовия редактор, като от секция View /показаната/ с отметки са отбелязани онези екранни елементи, които искаме да са видни. Затова понякога може да има леко разминаване в общия вид на екрана на потребителите на Word.

По името в ивицата горе в ляво можем да се ориентираме дали сме именували вече документа си и как точно.
Често можем да видим и анимиран помощник, даващ полезна информация за работата ни. С десен бутон върху него /може да има друг вид/ и Hide, помощникът се скрива. Показването му е с бутон F1 от клавиатурата или от командната Help, Show the Office Assistant.

Отговорете на следните въпроси:
1. Какво е текстов редактор и кои от тях познавате?
2. Какви са начините за стартиране на Ms Word?
3. Посочете основните елементи на екрана и за какво служат.
4. От къде се правят допълнителни настройки?
5. Как можем да покажем и скрием анимирания помощник?
6. Как се показват и скриват ивиците с икони и кои от тях са най-важни?
7. Как преоразмеряваме полетата на работния лист?