Текстообработка

Word ХР – първи стъпки. Стартиране. Елементи на екрана
Създаване и редактиране на текст
Настройка на страницата
Работа с буфера. Автоматични текстове. Бележки под черта
Форматиране на шрифт и абзац
Вмъкване на картина, символ, падаща буква, художествен текст
Колони. Нови раздели и страница. Таблици
Създаване на схеми
Номериране на страниците. Сканиране и отпечатване