9. Основни бутони и команди на менюто

 

            Ако отворим някоя папка или просто My Computer ще се появи прозорец, който има приблизително един и същ вид в най-горната си част – командно меню и ивици с бутони.

1. Командно меню – Основно там са разположени подкоманди, свързани с файловата обработка /намират се във File/ - създаване на папка или определен тип файл, отваряне на файл с точно определена програма /Open with.../, вкарване на избрани файлове или каталози в т.нар. архиви – т.е. сгъстяване на съдържанието им по определен алгоритъм, с цел събиране на повече информация на по-малко място, преименуване, триене и т.н. В команда Edit обикновено са командите за работа с буфера – Cut, Copy, Paste, връщане действие назад и т.н.

            В команда View са представени основните видове начини за показване на информацията на екрана – с големи, малки икони, детайлен списък и др. Там е и възможността за опресняване на екранното съдържание /Refresh/, равносилно на F5 от клавиатурата. Използването му се налага, ако в случаи когато сме отворили прозорец, но в друг такъв сме извършили примерно триене на дадени файлове. Изчезването им няма да се отрази автоматично и в първия прозорец, затова ако решим да го използваме, трябва да го опресним и да виждаме актуалното съдържание в него. Тъй като всичко казано дотук може да бъде намерено като подходящо визуализирана икона или да се извлече като възможност от контекстното меню, най-важното в тази команда е да знаем как да показваме ивиците с икони, защото ако липсва точно тази, с която сме свикнали, работата ни ще бъде до голяма степен затруднена. Показване/скриване на ивици с икони става от View, Toolbars. Най-важно е да са показани ивицата Standard и Address bar. Първата е с бутоните, които ще бъдат обяснени по-надолу в същата тема, а адресната лента  е тази, в която пише пътя до текущото ни място и има възможност за избор на устройства и каталози за по-бързо придвижване до тях. Важно е да се знае и от къде може да се показва и скрива дървовидната структура. Това става от View, Explorer bar, Folders.

Favorities е команда, свързана с Интернет. В Tools се правят някои настройки, предимно от Folder options. В секция General можем да зададем какъв вид на вътрешна подредба в прозорците да се ползва, дали отварянето на всеки пореден файл да става в същия прозорец или в отделен такъв, дали с еднократно или двойно щракване на мишката да става стартирането на иконите и т.н. В секция View се задава кои компоненти да се виждат на екрана. Най-важна е тази, свързана с т.нар. скрити файлове. Те са зададени като такива (притежават атрибут СКРИТ) и не се

показват в прозореца /освен ако не накараме от тук системата да ги визуализира/. Целта е да не се

променят случайно важно системни файлове или сигурност. За да се направи един файл скрит: десен бутон върху него, Properties, Attributes, Hidden.

От настройката във Folder Options указваме дали такива файлове да се виждат нормално в списъка /всъщност са леко по-

бледи по цвят от останалите/ или не (Do not show hidden files and folders). В Type files се казва всеки тип файлове с коя програма трябва да бъде асоцииран. Така, като се стартира един файл, дори той да не е изпълним, ще се отвори прозорец от съответната програма, която е зададена, а файлът ще се вижда в нея. Асоциациите стават автоматично и там коригираме само при специална нужда от смяна, която рядко се налага на масовия потребител.

            2. Стандартни бутони – възможно е да има други допълнителни или някои от тези икони да липсват, т.като се позволява потребителят сам да си определи вида на стандартната ивица. Все пак това са основните икони, а значението им е следното:

 

 

 

 

 

 

                                      

                           - Back - Връщане прозорец назад. От падащото меню на иконата /стрелкичката вдясно/ можем да отидем директно няколко прозореца назад с избор на желания от списъка.

 

 

                       - Forwardдвижение към прозорец напред, което ще е активно само ако сме имали движение назад. В противен случай иконата е сива /недостъпна/. Аналогично се работи със списъка й.

 

                    - Upдвижение едно ниво нагоре по дървовидната структура. Новото ни местоположение веднага ще се види в адресната ивица.

 

                       - Searchизвежда специален прозорец за търсене, в който можем да зададем определени критерии и така да намерим файл или каталог, за чието местоположение по диска не се сещаме точно.

 

                        - Folders показва и скрива дървовидната структура.

 

 

                       - View определяне вида на показване на иконите. Съответните варианти са:

 

 

                                                Thumbnailsминиатюри. Самата икона показва умален вид на съдържанието на файла. Примерно снимките се виждат като малки картинки. По-лесно е за ориентиране.    Каталозите също показват умалени изображения, като така ни ориентират, че в каталога има снимки.

 

                        - Delete Изтриване на маркиран обект в кошчето.

 

                       - Undo връщане действие назад.

 

                        - Сut – триене на маркиран обект в буфера

 

                        Copy копиране на маркиран обект  в буфера

 

                        -  Pasteвмъкване на  буферното съдържание от позицията на маркера

 

 

 

Видео-демонстрации по темата:

 

   

 

 

Отговорете на следните въпроси:

1. Какво е значението на основните меню команди. Обяснете по-основните подкоманди в тях.

2. Какво е значението на бутоните от стандартната ивица?

3. Какви други начини /с бързи клавишни комбинации или команда, изпълняваща се  от друго място/ знаете, за да замените даден бутон от стандартната ивица?