7. Действия с файлове и каталози – създаване, преименуване, копиране и триене.

Работа с буфера. Търсене на файл

           

 

 

1. Създаване на каталог – всяка новооткриваща се директория трябва да е закачена за друга, преди това създадена, т.е. за своя родител. Затова отиваме в родителя, придвижвайки се по структурата до желаното място и в дясното поле, някъде в свободно от икони пространство, натискаме десен бутон. Както на илюстрацията, избираме New Folder.  Новият каталог

ще се именува New Folder, ако не зададем ние име. В последствие то може да бъде променяно.

           По същия начин може да се създава и празен файл от различен тип, ако изберем съответния вид по-надолу по същото меню.

           

 2. Преименуване на файл или каталог -  съществуват няколко начини за това, да сменим дадено име.

     

            3. Буфер наричаме специално организирана памет, която може да пази само последната изпратена в нея информация. Съдържанието на буфера може многократно да бъде вмъквано на различни места и затова го ползваме като посредник в операции като копиране (дублиране на дадено съдържание на друго място или на същото, но под ново име, за да се прави разлика между отделните обекти), местене (оригиналният обект сменя местоположението си), размножаване (многократно вмъкване на буферното съдържание) и т.н. Ако изпратим друга информация в буфера, предишната се губи и остава само последната (може да е просто  един символ, цял документ, снимки, таблици, схеми и т.н, стига да са изпратени едновременно в буфера).

            За да можем да обработим групово множество обекти – файлове и/или каталози, трябва предварително да окажем кои са те, т.е да ги изберем (маркираме, осветим):

            Маркирането се извършва по следните начини:

Ø   със задържан ляв бутон на мишката

  очертаваме правоъгълник около желаните файлове (както на илюстрацията);

Ø   когато са разположени съседно, щракваме на първия желан файл, задържаме клавиша Shift от клавиатурата и щракваме на последния файл от поредицата. Всичко между двете щракания се маркира;

 

 

 

 

     -когато желаните файлове и/или каталози не са съседни, задържаме клавиша Ctrl и щракваме с левия бутон на мишката на всеки желан файл. Алтернативно ще се размаркира, ако щракнем още веднъж. Накрая след като сме избрали файловете за обработка, можем да трием, копираме, преименуваме и т.н. действия с файловете и каталозите.

 

 

                   Триене в буфера - от: 1.        иконата от ивицата

                                                            2. Ctrl+X от клавиатурата (Ctrl се задържа)

                                                            3. Десен бутон върху обекта за триене, Cut

                                                            4. Edit, Cut от менюто

От буфера обектът може с друга команда да бъде вмъкнат на друго място, като така реално извършваме местене на оригинала.

 

Копиране в буфера – от: 1.    иконата от ивицата

                                                                 2. Ctrl+С от клавиатурата (Ctrl се задържа)

                                                                 3. Десен бутон върху обекта за триене, Copy

                                                                 4. Edit, Copy от менюто

Оригиналът си остава на мястото, но негово копие отива в буфера, готово за размножаване.

                    Вмъкване от буфера – от: 1.    иконата от ивицата

                                                            2. Ctrl+V от клавиатурата (Ctrl се задържа)

                                                            3. Десен бутон върху чисто от икони място, Paste

                                                            4. Edit, Paste от менюто

Буферното съдържание може многократно да се вмъква на различни места (там, където е текущата позиция на маркера).

           

        

   4. Копиране на файлове и

каталози - след като дадените обекти бъдат маркирани, те се прехвърлят по някой от гореизброените начини в буфера, отиваме в каталога – приемник и изпълняваме вмъкване от буфера.

Ако дървовидната структура е видима на екрана, влизаме в каталога – източник, маркираме желаните файлове, след което със задържан ляв бутон и натиснат Ctrl ги влачим към каталога – приемник.  Взависимост от мястото, на което ги пращаме (същото или друго устройство), може да стане преместване, а не копиране.  Когато до маркера на мишката има малък знак  + ,показващ се автоматично, това означава, че ще бъде извършено копиране.

           

            5. Изтриване на файл или каталог – след като се избере желаният за изтриване обект, изпълняваме някое от следните действия:

                                                            1.  иконата от ивицата

                                                            2. десен бутон върху обекта, Delete

                                                            3. Edit, Delete от менюто

                                                            4. бутон DEL от клавиатурата

 

            Всички тези начини водят до един резултат – избраните обекти се преместват в специално заделена на диска област, наречена Recycle Bin - кошче, от което после могат да

бъдат възстановени. (Възможно е да бъде зададена настройка файловете да не минават през коша, а да се изтриват директно, но за по-малък риск от допускане на грешки, особено за неопитни потребители, е препоръчително използването му!). Едва когато бъде “изхвърлено кошчето”, т.е. файловете бъдат изтрити и от него, те освобождават действително място върху диска и изчезват безвъзвратно. (Дотогава само реално е станало преместване от едно на друго място). Ако желаем да изтрием обектите на един път, без да минават през коша, ползваме комбинацията от клавиатурни клавиши: Shitt+Del.

           

            Изхвърлянето на коша става като:

1.      отидем в него, маркираме файловете и ги изтрием

2.      от менюто на неговата директория избираме File, Empty Recycle Bin

3.      от неговата директория избираме Empty the Recycle Bin

4.      десен бутон върху иконата му на Desktop-а и Empty Recycle Bin

 

            Изчистването на кошчето изцяло /освен ако не сме махнали само някои от файловете

в него/, се проличава от иконата, която визуализира празно кошче.

 

Внимание! Триенето от дискета  винаги е безвъзвратно и не минава през коша!

 

            6. Отказ от последно действие – понякога е възможно неправилно да преместим, изтрием или копираме дадени обекти. Възможно   е веднага да се върнем стъпка назад, т.е. да се откажем от последното си действие. За целта:

 

1.       използваме иконата от ивицата

2.      Edit, Undo от менюто

3.      Ctrl+Z от клавиатурата

           

            7. Търсене на файл – ако ни е нужен файл, чието местоположение не си спомняме или не сме сигурни за цялостното му име, а само

 за част от него, можем да накараме системата да направи търсене по нашия критерий на указано място – локалния диск, дискета, компакт-диска и т.н. Натискаме F3 или Search иконата.

 

 

            Указваме дали ще търсим картини и музика или пък документи. От All files не конкретизираме вида на търсеното. All or the part of the file name е поле, където вписваме известната част от името на файла, който търсим (всички, които я съдържат в своите имена, ще се върнат като резултат). Look in уточнява устройството или само папката, където да се търси.

 

            Полезен вариант на търсене е и този, по част от съдържанието на текста. Ако нямаме никаква информация за името на файла, но знаем че е на тема петрол примерно, задаваме тази дума в полето: A word or phrase in the file. Всички документи, в които думата присъства, ще се подредят в реда на намирането си в прозореца вдясно на помощника (в случая - вълшебника).

 

            Възможни са и по-подробни критерии, с цел стесняване броя на получените резултати.

            Видът на анимирания помощник също е по избор.

 

 

Видео-демонстрации по темата:

   

Отговорете на следните въпроси:

  1. Какво е буфер, за какво служи и как се извършват основните операции с него?
  2. Как можем да създадем каталог?
  3. Как можем да маркираме файлове?
  4. Как се копират файлове и каталози?
  5. Как преименуваме файл или каталог?
  6. Как можем да изтрием (със и без ползване на коша)?
  7. Как действително се освобождава пространство върху диска при триене?
  8. Как можем да се откажем от последното си редактиращо действие?
  9. Как се търси файл по диска?