6.  Операционна система Windows XP. Елементи на екрана.

 Работа с лентата на задачите. Старт бутон

 

Windows XP е операционна система с графичен интерфейс.  Малките картинни изображения

 

по екрана наричаме икони. Те могат да се стартират, като това води до друго действие изпълнение на някаква програма или отваряне на прозорец. Стартирането се извършва с двойно бързо щракане на левия бутон на мишката върху икона. (Понякога може да става и с единично, ако имената на иконите са подчертани).

            За различните потребители екранът (Desktop-ът) може да има различен вид, взависимост от начина, по който на всеки е удобно да си подреди работното пространство. Обикновено там са иконите на My Computer, My Documents (където по подразбиране се записват документите на потребителя, създадени от различните програми), My Network Places (за достъп до другите компютри, ако те са свързани в мрежа), Internet  Explorer (за достъп до Интернет), както и икони за бърз достъп до най-често ползваните от потребителя програми. Там е Recycle Bin кошчето, в което става изтриването на файлове и каталози.

            В дъното на екрана е т.нар. лента на задачите (Task bar). Тя започва с бутон START, който има особено важно място в работата с Windows. Следват икони за бърз достъп, които също всеки може да промени според вкуса си. Под формата на бутони виждаме кои са отворените приложения, т.е с кои програми работим в момента (в случая са 3). Лентата завършва с данни за системния часовник.

В горния десен ъгъл на всеки отворен прозорец има бутони, които съответно означават: минимизиране (Minimize) на прозореца в бутон (върху лентата на задачите),

максимизиране (Maximize) прозорецът ще се разпъне максимално до рамките на десктопа и Close затваряне на прозореца. При щракване бутонът от Task bar-а се разпъва отново в прозорец.

Ако прозорецът заема целия десктоп, бутонът Maximize променя формата си във възстановяване (Restore) което означава, че при натискане ще се върне предишният размер на разпънатия прозорец.

 

 

Start бутонът дава достъп до програмите, записани на компютъра, през Programs, последните създадени от потребителя документи (Documents), настройки на компютъра (през Settings, Contol Panel), възможност за търсене на файлове по диска (Search), командата Run за директно стартиране на файлове, чрез посочване на тяхното име или избирането им от мястото, където са записани (през Browse). Тук може да бъде сменен работещият на компютъра потребител, защото Windows предлага възможност за създаване на отделни профили и работното пространство на всеки да остане сравнително независимо и подредено по вкус и удобство на ползвателя. С Log Off излизаме от настройките на текущия и можем да изберем друг от съществуващите потребители. Спирането на компютъра се извършва през Turn off.  От излизащия прозорец можем да изберем вариантите: минаване в режим на готовност (

Stand by), изключване Turn off или Restart повторно стартиране на компютъра. Понякога това се налага за да се възприеме някоя нова настройка на системата или поради грешка, за възстановяване нормалната работа на компютъра.

            Ако след дадена команда от меню има стрелка, това означава, че ще се отвори още един прозорец (както при програмите, документите, настройките и търсенето в горната илюстрация). Многоточието (както при Turn off) означава също, че командата не се изпълнява веднага, а ще иска доуточняване на параметри.

 

Десен бутон върху лентата на задачите (върху пространство без икони) дава възможност за подреждане на  отворените в момента прозорци по следните начини:  застъпени така, че да се виждат само заглавните ивици на всички под първия (Cascade),

Horizontally хоризонтално се разпределя екранното пространство между всички, Vertically вертикално се разпределя цялото екранно пространство между всички,  Show Desktop едновременно се минимизират всички прозорци върху лентата на задачите. От настройките (Properties) на същото място, можем да доуточняваме начина на показване на икони и бутони върху лентата на задачите, да я направим автоматично да се скрива (Auto Hide) и показва при доближаване на мишката към нея, видимост на часовника, на малките иконки за бърз избор до старт бутона и т.н. Тук се задава и дали прозорци, в които е отворено едно и също приложение (програма), да се групират в един бутон върху лентата, за да заемат по-малко място (Group).

           

Задачи:

1. Опитайте всяко от описаните действия (тъмен шрифт).