3. Операционните системи сега и в бъдеще. Текстов и графичен интерфейс

            Операционната система /ОС/ е комплекс от програми, с които се извършва общото управление на апаратната част. Тя разпределя ресурсите на РС. Явява се посредник в диалога човек-компютър, командва външните устройства, разпределя оперативната памет, организира обмена на информация, дава възможност на човека да управлява компютъра, използвайки специален команден език. Начина, по който потребителят комуникира със средата, наричаме интерфейс. Операционните системи могат да са с текстов и с графичен интерфейс. При текстовия, командите се изписват посимволно след подсказващ символ ПРОМПТ, който може да има различен вид взависимост от ОС. При графичния интерфейс имаме икони /картинни изображения/ и менюта с команди, от които можем да избираме тази, която ни е необходима (обикновено ползваме мишка). DOS е типичен пример за ОС с текстов, а Windows с графичен интерфейс. Linux има и двата вида комуникационна среда. Това са и най-популярните в момента в света операционни системи. Windows 98, WindowsХР и Windows NT са най-разпространени, като първата е вече безплатна и затова все още се ползва, макар и да не е сигурна и стабилна като другите две. Операционните системи постоянно се развиват, но основните принципи за работа с тях са едни и същи, затова е важно потребителят да ги знае и да може правилно да ги прилага. А с всяка нова версия, която се появява на пазара, само да надгражда знанията и уменията си.

 

 

Text Box: Графичен интерфейс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отговорете на следните въпроси:
1. Що е операционна система.
2. Що е интерфейс и какви типове бива?
3. Кои са най-популярните операционни системи, които знаете?