10. My Computer. My Documents. Task Manager.

 

 

1. My Computer - това е мястото, от което имаме достъп до всички устройства на компютъра /физически и логически/.  В повечето случаи се явява стартова позиция за работата на потребителя. Достъп до My Computer   има и в адресната ивица на всеки отворен прозорец.

   Иконите и командите на менюто му, покриващи се с тези от всеки Windows-прозорец, вече бяха разгледани в тема 9.

2. My Documents това е каталогът, в който се записват по подразбиране всички документи, създадени от потребителя в стандартните програми като Word, Excel, Power Point и т.н., освен ако не им бъде променено местоположението.

Достъп до този каталог обикновено има на Desktop-а, както и винаги в адресната ивица на който и да е прозорец.

Обикновено My Documets е другото място, от където би могъл да стартира работата си потребителят при началното пускане на компютъра. И неговите стандартни икони и команди отговарят на вече разглеждания шаблон.

           

 3. Task Manager това е възможност на системата да видим всички работещи в момента на нея програми и процеси (това са действията на машината по изпълнение на всяка задача – софтуерното управление на нейните компоненти, системните

 програми, поддържащи работещото й състояние, всяка изпълняваща се в момента програма и нужните й допълнителни спомагащи модули и т.н. Повечето работят  неявно за потребителя). С помощта на Task Manager можем за спрем принудително работата на даден процес или програма и така да предотвратим нуждата от рестартиране на компютъра, ако той “увисне”. (Терминът обозначава състояние, при което машината не възприема команди и видимо няма ответна реакция на действията ни). Task Manager може да се стартира с клавишната комбинация  Ctrl+AltDel, предизвикваща появата на специален прозорец. (Ако проблемът за блокирането е такъв, че клавиатурата също не реагира, тогава ща са наложи рестарт, тъй като няма как да се въведе клавишната комбинация.)

В Applications се виждат всички пуснати в момента програми. За да спрем принудително някоя, избираме я от списъка и даваме End Task. В повечето случаи това предотвратява тежки последици от некоректна работа на приложението. В Process можем да постъпим аналогично с процес, но масовият потребител  рядко знае коя програма кой точно процес стартира, така че не се препоръчва използването на тази възможност, ако не е ясно точно каква ще е реакцията на системата.

 

 

 

Отговорете на следните въпроси:

1. Каква е ролята на My Computer и My Documents при работа с Windows?

2. Как се стартира и за какво служи Task Manager?