Операционни системи

Информация. Единици за измерване на информацията
Основни компютърни компоненти. Устройства за съхраниение на информацията. Периферия
Операционните системи сега и в бъдеще. Текстов и графичен интерфейс
Файл. Глобално описание. Дъровидна структура на файловата система
Клавиатура. Значение на клавишите
Операционна система Windows XP. Елементи на екрана. Работа с лентата на задачите. Старт бутон
Действия с файлове и каталози – създаване, преименуване, копиране и триене. Работа с буфера
Работа с мишката. Контекстно меню. Създаване на Shortcut
Основни бутони и команди на менюто
My Computer. My Documents. Task Manager
Работа в мрежа. Права и споделяне на файлове. Вируси и защита
Записване на компакт-диск